Logo Staal concept / design / productie
werkdetail-links

Vroondaal

Internet

Digitaal platform ontwerp
De exclusieve wijk 'in aanbouw' ten zuiden van Den Haag wordt ontsloten door deze interactieve website. De gedetailleerde overzichtskaart van de wijk geeft per kavel informatie over grootte, prijs, woonsfeer en beschikbaarheid. De website inclusief overzichtskaart is via een CMS volledig aanpasbaar.

Vroondaal Ontwikkeling is een samenwerkingsverband van Gemeente Den Haag, Synchroon en Bouwfonds.
KLANT
Vroondaal Ontwikkeling [2009 - 2010]
werk-pijl-linkswerk-pijl-rechts
afbeelding Vroondaal
afbeelding Vroondaal
afbeelding Vroondaal

CONTACT

Nieuwe Stijl
Benoordenhoutseweg 23
2596 BA Den Haag

+31 (0)70 314 24 24
info@nieuwestijl.com