Logo Staal concept / design / productie

Grafisch ontwerper

Wikipedia omschrijft grafisch ontwerper als volgt: "Een grafisch ontwerper verzorgt de grafische vormgeving van drukwerk zoals brochures, affiches, verpakkingen en boekomslagen, digitale producten zoals websites, en ontwerpen voor gebruik in verschillende media, zoals een beeldmerk of huisstijl. Als een grafisch ontwerper het ontwerp van een ander uitvoert, wordt hij of zij ook wel grafisch vormgever genoemd, maar de beroepen zijn hetzelfde."
In voorgaande edities van Wikipedia werd het nog bonter gemaakt door de stellen dat een grafisch ontwerper nooit het daadwerkelijke werk zal verrichten ter voortzetting van het eindproduct. Nou, dat is geen wet van Meden en Perzen. Dat een grafisch vormgever slechts in opdracht werkt, is ook al een aanname die nergens op gebaseerd is. 
De termen 'grafisch ontwerper' en 'grafisch vormgever' kennen geen wettelijke bescherming. Iedereen kan zich grafisch ontwerper noemen. Dat is op zich niet erg natuurlijk, maar laten we beide benamingen als gelijkwaardig aan elkaar beschouwen.CONTACT

Nieuwe Stijl
Benoordenhoutseweg 23
2596 BA Den Haag

+31 (0)70 314 24 24
info@nieuwestijl.com