Logo Staal concept / design / productie
werkdetail-links

GMPz

Cover | Verpakking

GMPz
EduPharma wilde een template voor een omslag. Met een beperkt budget en een paar beelden voor handen is een herkenbare reeks ontworpen.
KLANT
EduPharma
werk-pijl-linkswerk-pijl-rechts
afbeelding GMPz

CONTACT

Nieuwe Stijl
Benoordenhoutseweg 23
2596 BA Den Haag

+31 (0)70 314 24 24
info@nieuwestijl.com